ПЕРЕКОНЛИВА БЛАГОДIЙНIСТЬ: першi паростки

ПЕРЕКОНЛИВА БЛАГОДIЙНIСТЬ: першi паростки

«Служити iншому й творити добро» - цей арiстотельський принцип ось вже 24 столiття втiлюється поколiннями людей, i зараз дисонанси сучасностi нiяк не применшили його значимостi. Доказ того – численнi  благодiйнiфонди, що дiють в нашiй державi. Один iз них – молодий, але досить дiєвий та перспективний «БФ «Паростки добра», котрий доводить своїми дiями, що творити добро – просто!

Просто, якщо є надiйнi партнери. Нинi благодiйний фонд «Паростки добра», маючи однодумця i натхненника, спрямовує свої зусилля у двох напрямках. Один iз них – реалiзацiя акцiї «Ми з тобою благодiйники». У тiснiй спiвпрацi з компанiєю  «Квадро Плюс» згадана благодiйна фундацiя за пiвроку спрямувала на добрi цiлi бiльше 200 тисяч гривень. А найголовнiше – вони разом залучили до доброчинностi чи не всiх своїх партнерiв-сiльгосппiдприємцiв Пiвденного регiону, i не тiльки.

Усвiдомивши потребу бути корисними ближньому своєму та маючи за плечима 5-рiчний досвiд i позитивну дiлову репутацiю, компанiя «Квадро Плюс» розробила акцiю, умови якої прозорi та зрозумiлi: фермери, котрi купують добрива чи регулятори розвитку рослин, мають можливiсть самi обирати, куди спрямувати ту частину витрачених на товар коштiв, якi обумовленi акцiєю як благодiйнi. Не вiдгукнутись на таку пропозицiю фермерам не дозволяє здоровий глузд. Адже у кожного є принаймнi один знайомий, який потребує пiдтримки саме зараз. А допомогти виявляється так просто! Таким чином, абсолютно кожен сiльгоспвиробник, що купує визначенi акцiєю препарати, має гарантований шанс стати благодiйником, i бути не просто турботливим господарем та успiшним пiдприємцем, але й при цьому отримати авторитет соцiально вiдповiдального громадянина, котрому не чужi такi поняття, як спiвчуття, доброта та гуманiзм; котрий розумiє важливiсть особистого внеску в добробут усiєї громади чи конкретно взятої людини.

 «Нашi доброчинцi з величезним натхненням зв’язуються з нами, аби розповiсти, кому вони бажають пожертвувати закумульованi в ходi акцiї благодiйнi кошти, - дiлиться враженнями директор БФ «Паростки добра» Катерина Гарус. – Хочу зазначити, що iнодi благоотримувачi виявляються досить неочiкуваними, але життя – рiч непередбачувана, а пiдприємцiв  якраз з тiєю метою iбуло залучено, адже вони – нiби нашi очi в тих мicцях, де ми, можливо, й не побачили б потреби в допомозi

 

 

P70WLdbbFt0

Добро, добробут і добрива мають багато спільного!

Компания “Квадро Плюс” запрошує до співпраці.

Почніть з добрив… Тітон, Квадростим, біопрепарати.

За консультацією звертайтесь за телефонами:0

+38 (097) 388-95-18, +38 (050) 476-18-28.

 

Бiльш того, телефонують i благоотримувачi – зi словами подяки. Так,  житель Арбузинського району Дмитро Григорович Рiзун, що отримав благодiйну  допомогу на операцiю, висловив свою вдячнiсть координаторам благодiйної акцiї за оперативну роботу та власне благодiйнику – мiсцевому фермеру Олександру Олександровичу Чебану (ПрАТ «Оберiг»), котрий в рамках акції і закумулював кошти. За словами благоотримувача, кошти надiйшли бiльш нiж вчасно – адже у нього раптово лопнула кровоносна судина в органах зору, i чоловiк вже опускав руки вiд навислої загрози цiлковитої втрати зору. Без допомоги небайдужих навряд чи можливо було уникнути трагедiї та зберегти здоров’я. Завдяки ж увазi фермера-благодiйника людина має можливiсть i далi насолоджуватись красою навколишнього свiту.

Так само мають змогу насолоджуватись гармонiєю та естетикою  учнi ОНВК №13 «ЗОШ I-III ст.-гiмназiї» Одеської мiської ради. Фермерське господарство «Адапт» в результатi участi в акцiї «Ми з тобою благодiйники» закумулювало та перказало бiльше 9000 грн. на закупiвлю будматерiалiв для ремонту одного iз класiв, а також iнвентарю для спортивного розвитку дiтей. А це вже не тiльки матерiальна пiдтримка, а й внесок у здорове майбутнє.

Часто учасники акцiї «Ми з тобою благодiйники» спрямовують кошти на потреби нагальнi, животрепетнi. Скажiмо, один iз фермерiв Запорізької області надав допомогу родинi, що постраждала вiд пожежi. Люди вiдновили спокiй та домашнiй затишок. Iнший пiдприємець надав матерiальну пiдтримку на компенсацiю поховальної церемонiї  для сiм’ї, яка втратила донечку та онучку. Така допомога – маленька дещиця, яка не зарадить горю, але вона покликана пiдтримати людей.

Словом, акцiя «Ми з тобою благодiйники» має безпрецедентний результат: сiльгосппiдприємцi задоволенi можливiстю допомагати людям без зайвих органiзацiйних клопотiв, а їхнi земляки – щиро вдячнi за отриману матерiальну пiдтримку.

 

 

C3bHvMQ-2Zw 

 

 

Повертаючись до дiяльностi фундацiї «Паростки добра», варто зазначити, що благодiйна акцiя – не єдиний напрямок реалiзацiї їхнього потенцiалу. Ще одна важлива справа – пiдтримка дiтей в цiлому та обездолених дiтей зокрема. Нинi фондом, завдяки спiвпрацi з тiєю ж таки компанiєю «Квадро Плюс», започатковано проект благодiйної допомоги сиротинцям, притулкам, iнтернатам, дiтям-сиротам та iнвалiдам по всiй територiї України впродовж 2017 року. «Саме дiти потребують особливої уваги. А тим паче дiти, що опинились в складних життєвих ситуацiях. Незахищенiсть маленьких людей – це верх соцiальної несправедливостi, - говорить директор БФ «Паростки добра». – Тож ми докладаємо всi зусилля, щоб допомогти якомога бiльше. Вже зараз дiє низка iнiцiатив, спрямованих розв’язувати проблеми цiєї категорiї населення; є люди, котрi знають про потреби дiтей. I є люди, котрi готовi допомагати.» 

Так, на початку 2017 року вiддiлення реабiлiтацiї КЗ «Первомайський мiський центр первинної медико-санiтарної допомоги» завдячуючи благодiйному фонду, покращило свiй технiчний потенцiал двома сучасними ультразвуковими iнгаляторами «Omron». Головний лiкар закладу – Олена Олександрiвна Кузєва – зазначила, що у вiддiленнi обслуговується чимало людей, i бiльша їх частина – це дiти з Первомайська та району, серед яких чимало сирiт i вихованцiв мiсцевого притулку. Малюки та пiдлiтки – це категорiї чи не найбiльше схильнї до частих захворювань дихальних шляхiв. Дiти дуже часто потрапляють до лiкарняних закладiв iз зазначеними хворобами вже маючи ускладнення, тож заперечувати потребу в iнгаляторах немає сенсу. Тепер медики мають змогу готувати для маленьких пацiєнтiв спецiальнi аерозолi, котрi значно допомагають у комплексному лiкуваннi захворювань дихальних шляхiв та легень.

Не обходять увагою  благодiйники i спорт, освiту та культурну галузь життя:  купують призовi нагороди для молодих спортсменiв, пiдтримують юнi таланти. Один iз нещодавнiх прикладiв – вiзит до Вознесенської школи-iнтернату «Обдарованiсть», де виховуються бiльш нiж 200 дiтей – активних, талановитих призерiв як мiсцевих, так i всеукраїнських конкурсiв та олiмпiад. Нещодавно, до Свята останнього дзвоника, вихованцi iнтернату отримали в подарунок ноутбук для позакласних занять. З проханням надати допомогу закладу до благодiйникiв звернувся начальник  Обласної полiцiї охорони Вячеслав Бориславович Ципан, адже ця органiзацiя вже тривалий час опiкується iнтернатом. Директор закладу Людмила Олександрiвна Доценко зазначила: «Наш педагогiчний колектив дуже радий, що дiти, частина яких сироти, частина на даний момент позбавленi батькiвського пiклування, отримали пiдтримку та можливiсть розвивати свої таланти завдяки небайдужим людям

«Шкiльнi роки – це найкращий час, який запам’ятається назавжди, – говорить благодiйник, директор «Торгового дому «Квадро Плюс» Андрiй Дегтярьов. -  Наше завдання – зробити так, щоб цим дiтям було, що згадати. Адже ця справа цiлком пiд силу нашiй багаточисельнiй командi»

 

PpaOrlzQYv8   OkHcgwWl41k

OkHcgwWl41k

0WTxKGUWsmU

JfkJrjJ7dII

 

Пiдтверджує слова пiдприємця i спiвпраця зi ще одним дитячим закладом – Первомайською спецiальною загальноосвiтньою школою-iнтернатом, директор якої звернувся до фонду «Паростки добра» з проханням видiлити кошти на одяг для лiтнього оздоровчого вiдпочинку дiтей. Адже щороку вихованцi школи-iнтернату мають змогу проводити канiкули в таборах Очакова та Вознесенська. А от вiдповiдного одягу у вихованцiв обмаль. Звiсно ж, таку допомогу було надано – i дiтвора отримала можливiсть гарно вiдпочити та насолодитись усiма принадами лiта.

I хоча благодiйнiсть, так вже склалося, не є для людини дiяльнiстю постiйною i безперервною, головне – бути переконливими. Напевно, благодiйнi біль ніж 200 тисяч гривень за першi пiвроку та довiра партнерiв – це непоганий аргумент вiд первомайських доброчинцiв, проте крок за кроком спільними зусиллями ми будемо досягати все більших й більших вершин.

Якщо i Ви переконанi в тому, що свiт тримається на добротi людськiй, якщо небайдужi до чужих проблем та маєте бажання допомагати, фонд «Паростки добра» та компанiя «Квадро Плюс» закликає до спiвпрацi. Iнформацiя про найближчi та потребуючi нагальної допомоги випадки висвiтлюється на сайтi фонду www.bf-sgn.com. Свої пропозицiї щодо спiвпрацi, а також запити про необхiдну допомогу надсилайте на електронну адресу bf.sgn2016@gmail.com або телефонуйте: +38 (099) 489-10-10, +38 (067) 517-13-66.

БФ «Паростки Добра»
Миколаївська обл., м . Первомайськ, вул. Грушевського,40,
тел.: (099) 489 10 10, (067) 517 13 66
Ел. пошта: bf-sgn2016@gmail.com
Мы в соц. сетях